Sound Bites | Inhoud van het recht (par. 2.4)

p. 33 | Verveelvoudiging

Een mashup is een verveelvoudiging

Alleen als de beschermde auteursrechtelijke elementen uit het oorspronkelijke werk in een ander werk zijn overgenomen, zal er sprake zijn van een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging.

p. 33 | Verveelvoudiging

Nabootsen

Als nabootsing wordt aangemerkt ieder gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging in gewijzigde vorm.

p. 33 | Verveelvoudiging

OVERNAME AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMDE TREKKEN

De combinatie van onbeschermde elementen: titel frase (tekst, ritme en toon), cadens, instrumentale motieven, strofe/refrein opbouw, fade einde, kan inbreuk opleveren. De jury vond de combinatie uniek. 
Bolton werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van USD 5,4 miljoen.

p. 32 | Verveelvoudiging

Bewerking van een origineel werk

De bewerker neemt een bestaand werk als uitgangspunt en neemt elementen daaruit over in de bewerking. Daarnaast kan de bewerker ook eigen elementen toevoegen. De oorspronkelijke auteur behoudt uiteraard het auteursrecht op het oorspronkelijke werk.

p. 33 | Verveelvoudiging

De bewerking

Wanneer de bewerking de auteursrechtelijke werktoets doorstaat, dan komt de bewerker een auteursrecht op de bewerking toe. De oorspronkelijke auteur behoudt uiteraard het auteursrecht op het oorspronkelijke werk.

p. 35 | Ongeoorloofde verveelvoudiging

Inspiratie

De Chiffons scoorden een nummer 1 hit met he’s so fine in 1963.

p. 35 | Ongeoorloofde verveelvoudiging

Imitatie?

Met name twee basismotieven uit He’s so Fine, waren door een combinatie van muzikale frasen ongewoon. De Amerikaanse rechter oordeelde dat er sprake was van inbreuk en dat Harrison kennelijk onbewust de motieven uit He’s so fine had overgenomen.