Sound Bites | Rechthebbende (par. 2.3)

p. 30 | maker van een bewerking

Camille Jones - The Creeps

De maker van de bewerking geniet het auteursrecht op de bewerking. De maker van de oorspronkelijke compositie behoudt het auteursrecht op die compositie.

p. 30 | de maker van een bewerking

Fedde le Grand Remix

Fedde le Grand maakt met toestemming van de rechthebbenden een remix van Camille Jones’ The Creeps. Fedde le Grand bezit het auteursrecht op de remix hetgeen los staat van het auteursrecht dat nog steeds op het originele werk van Camille Jones rust.