Sound Bites | Persoonlijkheidsrechten (par. 2.6)

p. 54 | Persoonlijkheidsrechten

Carl Orff - O Fortuna

De auteur kan zich succesvol verzetten tegen een wijziging in het werk tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid (art. 25 lid 1 sub c Aw).

Apotheosis - Oh Fortuna

In 1992 maakte Apotheosis een house-versie van Carl Orff’s O Fortuna, afkomstig uit Carmina Burana. Er was sprake van een wijziging van Orff’s compositie. In de houseversie werden onderdelen van Orff’s compositie (zoals de opening) weggelaten als werden er onderdelen toegevoegd in de vorm van een discoritme, paardengehinnik enz. Een en ander moet worden aangemerkt als een wijziging van het werk van Orff. Daarbij dient te worden geoordeeld dat, gelet op de aard en omvang van deze wijzigingen, de muziekuitgever zich in redelijkheid kan beroepen.