Sound Bites | Ongeoorloofde Verveelvoudiging (par. 5.7)

p. 115-117 | verveelvoudiging

Eve - Let me blow your mind

De onderstaande werken vertonen gelijkenis in de intro (4 maten) door met name het clavinet. Over de ontstaansgeschiedenis van beide werken ontstaat onzekerheid. Robinson’s nummer werd uitgebracht eind 2001 en Eve’s nummer werd in mei 2001 uitgebracht. Het komt vaak voor dat nummers langer op de plank liggen vooraleer ze uiteindelijk worden afgewerkt, opgenomen en uitgebracht. Dit is wel belangrijk om te weten in dit geval omdat Envious in 2005 werd geregistreerd bij het US Copyright office en LMBYM in 2006. In een procedure is het kunnen bewijzen van de ontstaansdatum voor de gedaagde een cruciaal punt.

Dawn Robinson - Envious

Oppervlakkige gelijkenissen kunnen associatie tussen twee werken veroorzaken. Dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.
Nemen we alleen de eerste vier maten in beschouwing wordt het beeld enigszins anders omdat in de intro door de instrumentatie en met name door het funky clavinet de associatie met Eve oproept.
Wanneer we LMBYM analyseren. Zien we een zeer eenvoudig akkoordenschema in de intro bestaande uit een Ab akkoord gespeeld op een clavinet. De kick en snare zijn ook zeer basic (kick op 1 en 3 en snare op 2 en 4). De gitaarmelodie volgt vanzelfsprekend uit de Ab toonladder. De toevoeging van de Gb noot is te verklaren uit de modulatie naar het Eb akkoord. Zover er al van persoonlijke keuzes kan worden gesproken zal de auteursrechtelijke bescherming niet heel ruim zijn.
De intro van Envious gebruikt een twee akkoorden een Eb en Db. Ook het gebruik van een clavinet is een stijlelement te noemen voor een funky ritme. De bijbehorende drum/percussie geven ook het werk ook een andere auditieve indruk.
Gelet op de geringe beschermingsomvang van de intro van LMBYM zullen het afwijkende drumpatroon, ritme van het clavinet van Envious volstaan om afstand te nemen van LMBYM.

Shakira - Loca

Shakira’s Spaanse nummer Loca is een versie van El Cata’s Loca Con Su Tiguere. Beide werken maken inbreuk op het nummer van Ramon Arias Vasquez.

"Arias testified that he was in front of a popular recording-studio hangout in Santo Domingo in 2006 or 2007 when he ran into Bello. Arias said he leaned into the open door of the jeep that Bello was sitting in and sang his version of “Loca con su Tieguere’ and that Bello recorded it on a small recording device.’’

De Amerikaanse rechter oordeelde dat substantiële delen van de tekst en gedeeltes van de muziek overeenstemden met het werk van de eiser.


El Cata - LocaAndrew Lloyd Webber - Phantom of the Opera

De eerste 64 maten van Train’s compositie doen onmiddellijk denken aan Webber’s Phantom of the Opera.

Train - 50 Ways

Zijn de auteursrechtelijk beschermde trekken uit POTO over- genomen in 50 Ways?

Ray Repp -Till you

Train zal zich wellicht kunnen verweren dat de melodie ontleend is aan prior art werken zoals Ray Repp’s Till You.